Khác Biệt Hay Là Chết – Mọi Thứ Đều Có Thể Khác Biệt Hóa – Sibbooks

108000  91800 

Công ty phát hành: First News – Trí Việt
Tác giả: Steve Rivkin, Jack Troit
Ngày xuất bản: 05-2019
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Sô Trang: 376
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM