Tài Chính Doanh Nghiệp – Corporate Finance – Sách Bán Chạy Sách tài chính, tiền tệ – Sibbooks

620.000 

Công ty phát hành: Khoa Tài Chính – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
Ngày xuất bản: 01-2017
Kích thước:
19 x 27 x 3 cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 1041